• English flag
  • Czech flag
52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Kvalita výrobků

Systém řízení jakosti

Naše společnost dodržuje legislativní nařízení ES a je certifikována podle přísných kvalitativních kritérií norem ISO a HACCP. Systém řízení jakosti se odráží ve všech stupních činnosti společnosti, od zadávání objednávek a příjmu surovin, až po vyskladňování hotových produktů.

ISO certifikát

HACCP – systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)  je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost krmiv. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

HACCP certifikát

Společnost je pod stálým veterinárním dohledem.

Technologie

Moderní technologie závodu a jejich kontinuální inovace zaručují vysokou kvalitu vyráběných produktů.