• English flag
  • Czech flag
52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Kvalita výrobků

Systém řízení jakosti

Naše společnost dodržuje legislativní nařízení ES a je certifikována podle přísných kvalitativních kritérií norem  IFS a HACCP. Systém řízení jakosti se odráží ve všech stupních činnosti společnosti, od zadávání objednávek a příjmu surovin, až po vyskladňování hotových produktů.

IFS – na tvorbě standardů IFS se podíleli německé (HDE), francouzské (FCD) a italské (ANCC, ANCD) maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit plnění požadavků zákazníků.

IFS certifikát

HACCP - systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)  je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost krmiv. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

HACCP certifikát

Společnost je pod stálým veterinárním dohledem.

Technologie

Moderní technologie závodu a jejich kontinuální inovace zaručují vysokou kvalitu vyráběných produktů.

 

Certifikáty

CERTIFIKÁTY

Jsme hrdí na to, že vyrábíme a prodáváme české výrobky! Mira Mar je držitelem licence  „Český výrobek s.r.o.“  Zvyšování prodeje českých výrobků má rozhodující vliv na rozvoj firem a zaměstnanosti, čímž je významně podporována celá česká ekonomika.

Podmínky udělení licence „Český výrobek“:

Výrobek je vyráběn v České republice.

Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.

České suroviny – alespoň 50 % surovin či komponentů je původem z ČR, nebo pro výrobky, jejichž suroviny či komponenty nelze v ČR získat, je nutné alespoň splnění podmínky 100 % české práce a vznik nového výrobku vyrobeného z těchto surovin nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení.

Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.

Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění na území ČR.

Výrobce dodržuje reklamační řád.

Výrobce plní ekologické normy.